Mossefossens Venner er en ideell forening som ble stiftet 14. august 1997. Hensikten er å skape forståelse for Mossefossen og området rundt som det viktigste historisk kulturminne i byen. Foreningen arrangerer Mossefossens dag som inngår som en naturlig del av Christian Fredrik-dagene, og er en offisiell flaggdag i Moss.

Konvensjonsgården, Mossefossen og Møllebyen ble ved århundreskiftet valgt til byens tusenårssted, og Mossefossens Venner er en aktiv pådriver for å ta vare på egenarten.

Mossefossens Venner har et nært samarbeid med Moss by- og industrimuseum, og har ansvaret for vedlikehold av byens første vannverk, bygd i1876. Vannverket vises fram ved spesielle anledninger, og det er planer om å etablere en utstilling over byens vannverkhistorie. Lokalene kan også lånes ut til Momentum og til andre kunst-formål.

 

Se vedtektene her

 

Gamle Moss Vannverk har en spennende historie som byens første vannverk.

Kom til Fossen 8 fredag 11. september kl 18.00.

 

Mossefossens Venner har påtatt seg oppgaven å vedlikeholde bygningen med innhold og har nettopp fullført en større rehabilitering ved hjelp av betydelige bidrag fra diverse sponsorer. Foreningen inviterer til fremvisning av  bygget med innhold samt å formidle historien om byens første vannverk til alle interesserte.

 

Antall billetter er begrenset.

For å ivareta smittevern må vi ha påmelding.

 

Billettpris kr. 0,- Billetter bestilles på www.mosskulturhus.no

 

Kommunetorget i gågata kan være behjelpelig med å bestille billetter hvis du trenger hjelp.

Årsmøtet som var planlagt avholdt 12. mars vil bli gjennomført senere, men ny dato er ikke bestemt.

 

 

Her kan du lese årsrapporten for 2019.

Et av prosjektene vi har arbeidet med i år er restaureringen av det gamle vannverket.

Planen var at prosjektlederen Bengt Arild Hermansen skulle fortelle om arbeidet på årsmøtet, men på grunn av korona-situasjonen har vi lagt hele presentasjonen her på hjemmesiden.

 

Prosjekt Gamle Moss Vannverk

Fremdriftsrapport april 2020

 

Vi skriver april og det meste er konsentrert om Corona epidemien. Så langt har ikke fremdriften i prosjektet vårt blitt påvirket av denne, vi får håpe vi slipper unna eventuelle forsinkelser og utsettelser for de siste  arbeidene også. Dessverre måtte årsmøtet vårt avlyses på grunn av Corona tiltakene.

 

Den planlagte presentasjonen i årsmøtet med tekst og bilder av fremdriften i prosjektet kan du lese eller laste ned her.

 

Oppussing av pumperommet er nå i det alt vesentligste fullført. Tak og vegger er reparert og pusset med kalkmørtel, alt av pumper, rør, og stag er sandblåst og malt. Rommet fremstår nå i en helt annen tilstand enn før, Lasse Holst AS og underleverandører har gjort en fremragende jobb så langt. Det som pr. dato mangler er tidsriktig belysning i pumperommet og transformatorrommet, her må det sjekkes med fylkeskonservatoren for riktig valg av  armaturer etc.

 

Når temperaturen i været har stabilisert seg vil siste delprosjekt påbegynnes, forhåpentlig vis etter påske. Det siste delprosjektet, som er det største, omfatter utvendig reparasjon og oppussing av teglsteinsveggene etc.

 

Vi har nå klart å få sponsorer som inklusive vårt eget bidrag sikrer fullfinansiering av rehabiliteringsprosjektet, totalt NOK 1,020,000. Uten sponsorer intet prosjekt, vi er dem stor takk skyldig for interessen av kulturprosjektet vårt og imøtekommelse av søknadene våre.

 

Sponsorene er: Moss Kommune, Østfold og Viken Fylkeskommuner v/Fylkeskonservatoren, Fortidsminneforeningen, UNI-Stiftelsen, Stiftelsen Sparebank 1 Østfold Akershus og Kulturminnefondet i tillegg til bidrag fra vår egen forening Mossefossens Venner.

Innspill til Moss kommune vedrørende steinfylling på Nore og Vanem

 

Vansjø ble innsjø for omkring 5000 år siden, og har samlet kulturminner etter bosetting og virksomhet siden steinalderen.

Store deler av landskapet omkring Vansjø fremstår fortsatt slik steinaldermenneskene opplevde det. Rett utenfor stuedøra vår og noen minutters padletur fra byens sentrum, kan vi ennå fornemme villmarksopplevelsen.

 

Dessverre har vi de senere år registrert at dette bit for bit ødelegges permanent av små og store inngrep i strandsonen og horisonten rundt.

Den utfylling som Moss kommune nå har vedtatt i øvre del av Mosseelva er spesielt voldsom. Dette vitner om at det nåværende politiske flertall i kommunen ikke har et langsiktig perspektiv og en troverdig målsetting om å sikre Vansjølandskapet for fremtidige generasjoner. I en tid der det blir stadig viktigere å ivareta mulighetene for kortreist naturopplevelse, er dette spesielt nedslående. Denne store landskapsendring vil fremstå i grell konflikt med barskogvernet på Årvolltangen, og den pågående opprustning og tilrettelegging for friluftsliv på Elverhøy - tvers over elva.

 

Les klagen her.

Mossefossens venner har sammen med Moss Historielag skrevet en uttalelse angående detaljregulering for "Damvokteren"

 

Last ned uttalelsen her

Mossefossens dag 14. august 2019

 

Her er noen bilder fra årets feiring av Mossefossens dag. Vanligvis er det en av ordførerne i mossedistriktet som holder talen for dagen, men i år var vi så heldig å få høre fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland (se talen i egen link).

I tillegg til vårt ”faste” kor, Islandsmoens Mannskor var Kor Artig på plass. Fanfareblåser Per Berg var der og fra Artillerihistorisk Forening kom det to kraftige kanonskudd. Det siste smellet samtidig som damluka i fossen ble åpnet. Nytt av året var et historisk festlig skuespill fra fosseområdet fremført av fire flinke ungdommer i «Historiepatruljen».

Så ble den tradisjonelle frokosten servert, noe som vårt trofaste publikum satte pris på. Det norske flagget vaiet i vinden, dette fordi 14. august er offisiell flaggdag i Moss.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland holdt en god tale for dagen og etterpå fikk hun en fosseprat med vårt styremedlem Rita Westvik. Les talen hennes her.

Dette er et historisk bilde fordi det er siste året som Rygge og Moss eksisterer som 2 kommuner. Inger-Lise Skartlien t.v. er ordfører i Rygge. Så ser vi ordføreren i Råde, René Rafshol, ordfører i Moss, Hanne Tollerud og til høyre ordføreren i Våler, Reidar Kaabbel. Og bak skimter vi rådmannen i Moss Bente Hedum, samt helt bakerst den påtroppende rådmannen for nye Moss, Hans Reidar Ness.

Her koser publikum seg med det historiske skuespillet hvor de startet med 1300-tallet hvor det var mølledriften i fossen.

Så sagbrukene fra 1500-tallet over til jernverksvirksomhet på 1700-tallet. Og til slutt signering av Mossekonvensjonen i 1814.

Flott levert!

Årsberetning for Mossefossens venner 2018

Årsmøtet ble avholdt 1, mars 2019 i Moss by-og industrimuseums lokaler.

Last ned pdf-fil av Årsberetning for 2018 her

Utvikle det gamle vannverket

Styret i Mossefossens Venner

samlet i desember 2017 en gjeng

fagfolk for å få fart på vernearbeidet

 av byens eldste vannverk.

Bygningen trenger vedlikehold og

spesielt et lekk tak medfører forfall.

 

Fra styret deltok: Per A. Simonsen,

Per Vorum, Kristian Hjortkær Hansen

og Kirsten Aasen

Fra ”veterangruppa”: Tore Karlsen,

Sverre Gulbrandsen og

Nils Bjørnebekk.

Fra museet: Torill Wyller

Fra vernemyndighetene:

Berit Kolden  Moss kommune,

Liv Nygård  Østfold fylkeskommune

I tillegg var Oddvar Aasen og

 Anna Hotvedt tilstede for å få

laget en informasjonsplakat ved

inngangen til vannverket.

Vedlikehold av bygningen

Bygningen er en del av kommunens kulturminneplan, og vedlikehold må derfor skje etter krav som gjelder for bygninger som er verneverdige. 2 personer fra fylkeskonservatoren, 2 fra Bylab og 1 fra bymuseet har vært på befaring og vil gi sine gode råd om hvordan vedlikeholde av et slik viktig kulturminne skal gjøres.

Så fort anbefalingene og kravene kommer, så vil en prosjektgruppe ledet av Per A Simonsen starte det praktiske arbeidet. Prosjektet vil koste en del og vi håper at sponsorer kan være med å ta vare på denne juvelen. Moss kommune mener at det er så viktig at de allerede har bevilget 64.000 kroner til arbeidet.

 

Museum

Mossefossens Venner har som mål å lage en vannverksutstilling til 300-årsjubileet i 2020. I den gamle vannverksbygningen vil vi vise den gamle pumpen og annet historisk vannverksutstyr. Planen er også at vannvershistorien skal få en muntlig fremstilling, og Oddvar Aasen vil intervjue Sverre Gulbrandsen, Tore Karlsen og Nils Bjørnebekk, som alle sitter inne med en utrolig kunnskap om vannverket.

Mossefossens Venner - Kleberget 34, 1531 Moss - Org. nr. 993 836 990