Et av prosjektene vi har arbeidet med i år er restaureringen av det gamle vannverket.

Planen var at prosjektlederen Bengt Arild Hermansen skulle fortelle om arbeidet på årsmøtet, men på grunn av korona-situasjonen har vi lagt hele presentasjonen her på hjemmesiden.

 

Prosjekt Gamle Moss Vannverk

Fremdriftsrapport april 2020

 

Vi skriver april og det meste er konsentrert om Corona epidemien. Så langt har ikke fremdriften i prosjektet vårt blitt påvirket av denne, vi får håpe vi slipper unna eventuelle forsinkelser og utsettelser for de siste  arbeidene også. Dessverre måtte årsmøtet vårt avlyses på grunn av Corona tiltakene.

 

Den planlagte presentasjonen i årsmøtet med tekst og bilder av fremdriften i prosjektet kan du lese eller laste ned her.

 

Oppussing av pumperommet er nå i det alt vesentligste fullført. Tak og vegger er reparert og pusset med kalkmørtel, alt av pumper, rør, og stag er sandblåst og malt. Rommet fremstår nå i en helt annen tilstand enn før, Lasse Holst AS og underleverandører har gjort en fremragende jobb så langt. Det som pr. dato mangler er tidsriktig belysning i pumperommet og transformatorrommet, her må det sjekkes med fylkeskonservatoren for riktig valg av  armaturer etc.

 

Når temperaturen i været har stabilisert seg vil siste delprosjekt påbegynnes, forhåpentlig vis etter påske. Det siste delprosjektet, som er det største, omfatter utvendig reparasjon og oppussing av teglsteinsveggene etc.

 

Vi har nå klart å få sponsorer som inklusive vårt eget bidrag sikrer fullfinansiering av rehabiliteringsprosjektet, totalt NOK 1,020,000. Uten sponsorer intet prosjekt, vi er dem stor takk skyldig for interessen av kulturprosjektet vårt og imøtekommelse av søknadene våre.

 

Sponsorene er: Moss Kommune, Østfold og Viken Fylkeskommuner v/Fylkeskonservatoren, Fortidsminneforeningen, UNI-Stiftelsen, Stiftelsen Sparebank 1 Østfold Akershus og Kulturminnefondet i tillegg til bidrag fra vår egen forening Mossefossens Venner.

Gamle Moss Vannverk

Status pr september 2019

 

Vi er i gang med å restaurere det gamle vannverket i Fossen 8 for å skape et vannverks- og brannvernmuseum.

Vi fikk nettopp et positivt svart fra Stiftelsen UNI med 200.000 i støtte og mangler derfor kun kr. 350.000 for å fullfinansiere fase 2 og 3 i prosjektet.

Vi har søkt økonomisk støtte og faglig samarbeid med det interkommunale selskapet MOVAR, samt et par stiftelser. Så vi håper vi er i mål om ikke alt for lenge.

Neste trinn i arbeidet med renoveringen av det gamle vannverket er nytt tak

Tore Karlsen er primus motor for restaureringen

Nytt liv i Det Gamle Vannverk

Bane Nord og Norsk Saneringsservice var positive til vårt ønske om mur- og takstein fra et av de gamle husene i Nyquistbyen. Takk også til våre medlemmer Arild Hermansen og  Tore Karlsen (på bildet) som lempet steinene på plass.

Mossefossens Venner har bruksrett og vedlikeholdsansvar for Gamle Moss Vannverk (Fossen 8) og vi er nå i gang med forberedelsene for en full rehabilitering av bygget med innhold. Målsettingen er å ferdigstille oppussingen til byjubileet i 2020.

 

Byggekomiteen har innhentet prisoverslag fra ByggTeknikk AS og murmester Lasse Holst AS for en minimums rehabilitering. Primært haster det med å stoppe vanninntrenging som har pågått over lang tid samt istandsettelse av det såkalte «transformatorrommet» til et utstillingslokale. Her planlegges det å få til en utstilling med hovedvekt på byens vannverk- og brannvernhistorie i perioden da det Gamle Vannverk var i drift (1876-1937).

 

Nytt blikktak over «transformatorrommet» er allerede ferdig lagt, utført av Byggmester Rune Pettersen/Rygge Blikkenslagerverksted. Som delfinansiering har vi fått tildelt

kr. 64.000.- av Moss Kommune etter søknad til dette arbeidet.

 

Rehabiliteringsarbeidene er oppdelt i 3 delprosjekter;

1) Oppussing av det gamle traforommet, inklusive dører, isolasjon,

     innvendig tak, gulv og vegger, avretting av utvendig

     betongplate.

 

2) Reparasjon av utvendig tak, drenering, reparasjon av utvendige

     vegger inklusive nødvendig utskifting av teglstein

     og fuging.

 

3) Rehabilitering innvendig i pumpehus inkl. gangveier, belysning,

     konservering mekanisk utstyr

Totalkostnadene for prosjektet er estimert til ca. 1,1 mill. NOK. Gjennomføringen av prosjektet betinger støtte fra offentlige institusjoner, kommunen og private firmaer. I tillegg vil Mossefossens Venner bidra med egne midler for realisering av Delprosjekt 1, oppussing av traforommet. Utover dette vil foreningens medlemmer involveres i dugnadsarbeider etc.

Vi har sikret oss gamle teglsteiner og taksteiner fra nedrivingsarbeidene i Nyquistbyen etter iherdig innsats fra to av klubbens medlemmer. Hensikten er å bruke disse gamle tegl- og taksteinene i forbindelse med nødvendige reparasjoner etc. på det gamle bygget for opprettholdelse av originale materialer og utseende.

Vi skal restaurere Moss første vannverk som et ledd i

å lage et vannverksmuseum.

 

Les historien om vannverket her.

Mossefossens Venner - Kleberget 34, 1531 Moss - Org. nr. 993 836 990